Ułóż kilkuzdaniowy opis życia i pracy mieszkańców pustyni. Wykorzystaj zamieszczone niżej wyrazy, je w odpowiedniej formie.PROSZE PILNE!
Beduin, oaza, koczownik, pasterstwo, woda, wielbłąd, hadel, ropa naftowa, rzemiosło, rolnictwo, palma daktylowa, transport . MINIMUM. 12 ZDAŃ. DAJE NAJ

1

Odpowiedzi

2010-04-10T18:17:50+02:00
Jestem Beduinem. Żyję na terenie pustynnym w oazie. Prowadzę osiadły tryb życia, ale jestem koczownikiem. Każdy w naszej oazie ma wyznaczone zadania do wykonania, które są rozdzielane wg statusu społecznego. Są one bardzo różnorodne, jak np. handel, rzemiosło czy rolnictwo. Natomiast moim głównym zajęciem jest pasterstwo. Pilnuję zwierząt, które dostarczają nam pokarm i skóry. Często muszę także chodzić po wodę do studni. Krajobraz pustynny jest niezwykle bogaty w unikatowe rośliny i zwierzęta, jak fenek (lisek pustynny) i palmy daktylowe - drzewa, które nie rosną nigdzie indziej na świecie. Naszym najważniejszym środkiem transportu są wielbłądy, ponieważ są to zwierzęta, które są bardzo odporne na wysoką temperaturę oraz mają w garbach zapas wody, dzięki czemu możemy na nich pokonywać duże odległości. Naszym największym bogactwem naturalnym jest ropa naftowa, którą często sprzedajemy krajom z całego świata.9 4 9