Zad 1.
Oblicz obwód prostokąta wpisanego w okrąg o promieniu 6, którego jeden z boków ma długość 4.
Zad 2.
Oblicz pole koła opisanego na trójkącie rówobocznym, wiedząc, że pole koła wpisanego w ten trójkąt jest równe 8π.
Zad 3.
Wyznacz miary kątów wpisanego i środkowego opartych na tym samym łuku, wiedząc, że:
a) suma ich miar jest równa 135°
b) różnica ich miar jest równa 25°
Zad 4.
Oblicz, jaką miarę ma kąt środkowy opart na tym samym łuku co kąt wpisany o mierze 120°.
Zad 5.
Oblicz, jaką miarę ma kąt wpisany oparty na tym samym łuku co kąt środkowy o mierze 330°
Zad 6.
Oblicz pole trapezu równoramiennego o ramieniu długości 15 cm opisanego na okręgu o promieniu 6 cm.

1

Odpowiedzi

2010-04-10T09:52:50+02:00
Zad.1
Jeżeli promien wynosi 6cm to pół przekoątnej teko prostkoąta też ma 6cm, a więc cala przekątna ma 12cm.
znając juz przkoątną i 1 bok prostokąta obliczamy;

12[¤]= 4[¤] + x[¤]
12[¤] - 4[¤] = x[¤]
x[¤]= 144 - 16
x = pierwiastek z 128

Obwód= 4+4+2*[pierwisatek z 128]

[¤]- to jest liczba potegi równa 2,
czyli 2[¤]=2*2=4