Trylinka to płyta służąca do wykładania powierzchni dróg i placów . ma kształt graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego o krawędzi podstawy 15cm i wysokości 12 cm . trylinka wykonana jest z betonu o gęstości 2300kg/m^3 .
a) oblicz ile waży jedna taka płyta
b) oblicz ile płyt można przewieźć jednorazowo ciężarówką o ładowności 3 ton .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T10:04:43+02:00
Pole powierchni sześciokąta foremnego możemy wyrazic wzorem
S = 3a²√3/2
S = 3*15²√3/2 = 584,6 cm²
V = 0,05846 m²*0,12m = 0,0070152 m³
Jedna trylinka ma masę
m = V d
m = 0,0070152 m³ * 2300kg/m³ = 16,13 kg

3t = 3000 kg
3000/16,13 = 185,98884 ≈ 185
Odp. Samochodem o ładowności 3ton można przewieźc 185 takich płyt