Odpowiedzi

2013-06-21T21:25:00+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Jest to reakcja strąceniowa.
3Ca(NO3)2 + 2H3PO4 -----> Ca3(PO4)2 + 6HNO3
3Ca(2+) + 6NO3(-) + 6H(+) + 2PO4(3-) -----> Ca3(PO4)2 + 6H(+) + 6NO3(-)
3Ca(2+) + 2PO4(3-) -----> Ca3(PO4)2

 

Pozdrawiam.

1 5 1
2013-06-21T21:25:56+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

3Ca(NO₃)₂ + 2H₃PO₄ → Ca₃(PO₄)₂ + 6HNO₃
3Ca²⁺ + 6NO₃⁻ + 6H⁺ + 2PO₄³⁻ → Ca₃(PO₄)₂ + 6H⁺ + 6NO₃⁻

3Ca²⁺ + 2PO₄³⁻ → Ca₃(PO₄)₂

1 5 1