Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T17:12:58+02:00
1. tendencja spadkowa, poniewaz dominuje tu model rodziny 2 + 1. coraz mniej rodzi sie dzieci, coraz wiecej ludzi przechodzi na emerytury. praca (stres, niebezpieczenstwa w pracy, przepracowanie) oraz niebezpieczenstwo korzystania z zycia (transport np. samochodem, choroby cywilizacyjne) powoduja podwyzszona umieralnosc osob w srednim wieku.
2.ludzie chetniej osiedlaja sie na terenach nizinnych, w umiarkowanym klimacie, blisko miejsc pracy, w niewielkiej odleglosci od wielkich miast lub w nich.
- jakosc zycia
- warunki klimatyczne
2010-04-10T18:00:43+02:00
Liczba ludności Europy wykazuje tendencję spadkową. Na wszystkich pozostałych kontynentach ludność liczbowo wzrasta, tylko w Europie nie.
W 2010 było to 713 mln, prognoza na 2030: 670 mln, 2050: 603 mln.

Spowodowane jest to niskim współczynnikiem urodzeń, modelem rodziny 2+1 lub 2+0, ciągle starzejącym się społeczeństwem, małą liczbą osób w wieku produkcyjnym. Nieodpowiednią polityką państwa, brakiem przedszkoli, nieodpowiednimi finansami, ciężkością zdobycia kredytu przez młode małżeństwa. Funkcjonującym modelem kulturowym, konsumpcyjnym stylem życia, zwracaniem uwagi na własne cele, rozwojem kariery zawodowej, dużą ilością związków nieformalnych. Brak pracy, mieszkań, ułatwień socjalnych, ludzi nie stać na dzieci. Wzrost aktywności zawodowej kobiet, a pracodawcy nie chcą przyjmować matek z dziećmi. Strach przed utratą pracy, obawa kobiet, że nie wrócą po urlopie macierzyńskim. Małżeństwa boją się obowiązków dotyczących wychowywania dzieci.


Ludność głównie zamieszkuje większe lub mniejsze miasta, gdyż spełniają one szereg funkcji. Jest szeroki dostęp do pracy, administracji, handlu, węzły komunikacyjne, usługi, dostęp do kultury, nauki, również uzdrowiska, wypoczynek, przemysł, służba zdrowia, większy rynek pracy, rynek zbytu.
Naturalne warunki rzeźby terenu, dogodny do rozwoju klimat, osiadanie na bardziej płaskich terenach, często w pobliżu mórz, linii brzegowej.