Odpowiedzi

2010-04-11T22:10:14+02:00
Gospodarka rynkowa jest systemem bardzo złożonym. Składa się ona z milionów różnych podmiotów, jak gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, administracja państwa oraz władze lokalne.

Prawo popytu ; sa to wzajemne zaleznosci, miedzy popytem a cena, mowi ono o tym w jaki sposob zmiana ceny wplywa na zmiene ceny popytu, a zmiana popytu na zmiene ceny
zaleznosci;
popyt rosnie cena rosnie
popyt spada cena spada
cena rosnie popyt maleje
cena spada popyt rosnie


prawo podazy ; mowi o wzajemnych zaleznosciach miedzy podazem a cena. zaleznosci; podaz rosnie cena maleje,
podaz spada cen arosnie
cena rosnie podaz rosnie
cena spada podaz maleje

marketing to sposob funkcjonowania firm na rynku. polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb nabywcow w celu uzyskania obustronnych korzysci

reklama to informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw lub idei (np.promowanie marki).
p romocja jest to oddziaływanie na odbiorców produktów danej firmy, polegające na przekazaniu im informacji, które mają w odpowiednim stopniu zwiększyć wiedzę na temat produktów lub usług oraz samej firmy w celu stworzenia dla nich preferencji na rynku.

Konkurencyjność to potencjał, możliwości oraz umiejętność danego podmiotu rynkowego do sprostania konkurencji, czyli rywalizacji ze strony innych podmiotów działających w tej samej branży na rynku.

proste to jest :) mialam to na lekcji :)
3 3 3