Odpowiedzi

2010-04-10T10:04:46+02:00
Wierzenia plemion słowiańskich w wiekach bezpośrednio poprzedzających przyjęcie chrześcijaństwa; wykazuje liczne podobieństwa do wierzeń innych ludów indoeur.; panteistyczna; gł. bóstwo Perun - władca nieba, pan piorunów i błyskawic, uosobienie siły, odpowiednik ojca w patriarchalnej rodzinie; zsyłał deszcze zapewniające urodzaj; na Rugii czczony jako posiadający 4 twarze Świętowit (błędnie Światowid), do którego modlono się o urodzaj, pomnożenie majątku i powodzenie wypraw wojennych; znany też pod innymi imionami, np. Rujewit (o 7 twarzach i 8 mieczach, patron wysiłków wojennych, karzący za niewłaściwe stosunki seksualne). Ponadto: Weles (Wołos), gdzieniegdzie zw. Trzygłowem bądź Trojanem, bóstwo zaświatów i magii (m.in. powoływano się na niego przy składaniu przysiąg); Swaróg (Swarożyc, Dażbog, Radogost) - bóg ognia, czasem uważany za personifikację Słońca; bogowie (również ci pomniejsi) zamieszkiwali kąty zagrody, pola, lasy i wody; znaczenie kultowe przypisywano głazom, starym drzewom (gł. dęby, lipy, klony), miejscom trudno dostępnym; dopiero u schyłku pogańskiej Słowiańszczyzny pojawiają się świątynie; w rytuale dużą rolę odgrywał kultowy taniec; brak wczesnych śladów pochówków (zwłoki palono i albo rozsiewano po polach, albo stawiano na słupach).
26 1 26