Odpowiedzi

2010-04-12T11:09:14+02:00
W Wielką Sobotę nie sprawuje się Mszy Świętej, a Kościół powstrzymuje się zupełnie od sprawowania sakramentów. Jedynie wieczorem odbywa się Liturgia Wigilli Paschalnej, której przepisy jednoznacznie mówią: "Wszystkie obrzędy Wigilli Paschalnej odbywają się w nocy: nie wolno ich rozpocząć, zanim nie zapadnie noc, a należy je zakończyć przed świtem niedzieli". Wigilia Paschalna rozpoczyna świętowanie Zmartwychwstania Pana Jezusa. Jest centralnym momentem Triduum Paschalnego oraz najważniejszą i najpiękniejszą celebracją w całym Roku Liturgicznym. Liturgia ta jest celebrowaniem tajemnicy nowego życia, które przynosi zmatwychwstały Chrystus. Składa się z czterech części. Każda z nich składa się na innym symbolu nowego życia: świetle, słowie, wodzie i uczcie.
1.Litugia światła
Rozpoczyna się przed kościołem. Do rozpalonego ogniska podchodzą kapłani i służba liturgiczna. Po słowach pozdrowienia i zachęty następuje poświęcenie ognia. Następnie celebrans poświęca nowy paschał. Kreśli na nim znak krzyża, litery Alfa i Omega oraz cyfry bieżącego roku, a potem umieszcza w nim pięć symbolicznych gwoździ, przypominających pięć ran Chrystusa. Następnie kapłan zapala świecę paschalną od poświęconego ognia.
Procesja wyrusza z powrotem do kościoła. Na jej czele idzie celebrans niosący zapalony paschał. W kościele panują ciemności, jedynym źródłem światła jest paschał. Celebrans w progu świątyni śpiewa: "Światło Chrystusa" a wierni odpowiadają: "Bogu niech będą dzięki". Czyni to powtórnie w środku nawy światyni i trzeci raz przy ołtarzu. Wierni odpalają swoje świece od ognia paschału. Kiedy procesja dochodzi do ołtarza, zapalają się wszystkie światła w kościele. Swoim zmartwychwstaniem Chrystus opromienia nasze życie, tonące w mrokach grzechu.
Symbolikę światła wyjaśnia śpiewane teraz Orędzie Wielkanocne, tzw. Exsultet (ozn. Weselcie się).
2.Liturgia Słowa
Jest bardzo rozbudowana. Może składać się aż z dziewięciu czytań. Pokazują one całą historię zbawienia: od początku świata, poprzez wyprowadzenie narodu wybranego z Egiptu, aż do czasu gdy Jednorodzony Boży Syn stał się Barankiem, by zbawić grzechy świata, a zabity trzeciego dnia powstał z martwych. Po ostatnim czytaniu ze Starego Testamentu zapala się świece ołtarzowe, śpiewa się hymn "Chwała na wysokości" przy akompaniamencie dzwonów. W czytaniu z Listu do Rzymian, św.Paweł pokazuje, że mamy udział w owocach śmierci i zmartwychwstania Jezusa dzięki sakramentowi chrztu. Przez zanurzenie w wodzie chrztu zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierci i możemy razem z nim zmartwychwstać do nowego życia. Ewangelia przedstawia relację z pustego grobu. Naszą odpowiedzią na Słowo Boże jest śpiew psalmów i szczególnie uroczyste "Alleluja".
3.Liturgia chrzcielna
Rozpoczyna się odśpiewaniem Litanii do Wszystkich Świętych. Należący do Kościoła ludzie uświadamiają sobie, w jak zaszczytnym gronie się znaleźli. Uświadamiamy sobie, że przez chrzest zostaliśmy powołani do świętości.
Po litanii następuje błogosławieństwo wody chrzcielnej.W dłuższej modlitwie wyjaśnia symbolikę wody. Podczas śpiewu tej modlitwy paschał zostaje zanurzony w wodzie chrzcielnej. Następuje odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Wierni z zapalonymi świecami w ręku wyrzekają się grzechu oraz wyznają wiarę w Ojca, Syna i Ducha Św., Kościół, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstania ciała i życie wieczne. Pokropienie wodą święconą przypomina nasz chrzest.
4.Liturgia Eucharystyczna czyli Msza św. rezurekcyjna
Każda Msza św. jest uobecnieniem Paschy Chrystusa- Jego śmierci i zmartwychwstania. Jednak Msza Wigilli Paschalnej jest matką wszystkich Mszy świętych. Celem Wielkiego Postu było przygotowanie do głębokiego przeżycia tej wielkanocnej Eucharystii. Wraz ze Zmartwychwstałym spozywamy posiłek będący zapowiedzią wiecznej uczty.
Na zakończenie Eucharystii ma miejsce procesja rezurekcyjna. Chrześcijanie całemu światu ogłaszają radosną wieść: otrzyjcie łzy, śmierci została zadana śmierć! Chrystus daje nadzieję większą niż wszystko inne. Światło Zmartwychwstałego rozjaśnia mroki nocy, napełnia ciemności ludzkich serc. Zgodnie z polską tradycją, procesja moze odbywać się w niedzielny poranek przed pierwszą Mszą świętą. Bardziej naturalne jest jednak urządzanie procesji rezurekcyjnej po Wigilli Paschalnej, bo jest to już celebracja Zmartwychwstania.

Polecam się na przyszłość w razie pytań pisać na gg 5891597 pozdrawiam Tutti123 :)