Odpowiedzi

2010-04-10T10:19:35+02:00
Zdanie pojedyncze: zdanie posiadające tylko jedno orzeczenie (czasownik)
Rownoważnik Zdania: wypowiedzenie nie zawierające orzeczenia lecz można go łatwo wprowadzić.
Zdanie: Wypowiedzenie zawierające przynajmniej jeden czasownik.
Zdanie rozwinięte: zdanie posiadające więcej niż jeden czasownik.
42 4 42
2010-04-10T10:20:58+02:00
Zdanie - to wypowiedzenie, którego celem jest przekazanie treści. Wypowiedzenie może być uznane za zdanie, gdy zawiera orzeczenie.

Równoważnik zdania - wypowiedzenie niezawierające osobowej formy czasownika.

Zdanie pojedyncze - zdanie zawierające tylko jedno orzeczenie.
(kilka orzeczeń zawiera zdanie złożone)

Zdanie rozwinięte - oprócz podmiotu i orzeczenia zawiera także inne część zdania.
(zdanie tylko z podmiotem i orzeczeniem nazywamy nierozwiniętym lub prostym)
59 4 59
2010-04-10T10:24:22+02:00
Tak w skrócie:
a) zdanie pojedyncze: zawiera jedno orzeczenie i jako jego określenia przydawkę,dopełnienie,okolicznik
b) równoważnik zdania: nie zawiera orzeczenia.Więc formalnie nie jest zdaniem,ale przekazuje te same treści co zdanie.
c)zdanie: wypowiedzenie przekazujące jakąś treść.
W zależności od intencji wypowiedzi zadania dzielimy na:
oznajmujące,pytające,wykrzyknikowe
W zależności od budowy zdań odróżnia się zdania:
nierozwinięte i rozwinięte.
d) zdanie rozwinięte: ma więcej elementów składniowych(przydawek,okoliczników,dopełnień)
Proszę ;)
44 3 44