Odpowiedzi

2009-11-03T16:29:16+01:00
Aby w naszym życiu ujawniło się w pełni działanie Ducha Świętego, nie wystarczy samo tylko usuwanie egoizmu krępującego miłość. Konieczne jest ponadto całkowite podporządkowanie się Jego mocy i kierownictwu. Duch Święty umacnia naszą ofiarność, zdolność oddawania się innym. Od Niego pochodzą wszystkie dobre pragnienia, np. modlitwy, chęć odwiedzenia samotnej osoby itp. Św. Paweł poucza, że „nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus»„ (por. 1 Kor 12,3). Duch Święty przez swoje natchnienia pobudza nas do dobrego działania, do pogłębiania wiary, miłości, do okazywania życzliwości itp.

11 3 11
2009-11-03T16:55:20+01:00
Dzięki Duchowi Świętemu jest sakrament Bierzmowania- to właśnie wtym sakramencie Duch Św.umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, gronił jej i według niej żył.
12 4 12