Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T10:26:51+02:00
1.Zamień na minuty

a)120s
120s * 1min/60s =2 min
2. Zamień na sekundy
a)8min 5s
8min+5s=8min*60s/1min +5s=480s+5s=485s
b)2,5h
1h=60min=60*60s=3600s
2,5h=2,5h*3600s/1h=9000s
3.Zamień na ha
a)12m²
ha to powierzchnia kwadratu o boku 100m
czyli 1ha=100*100m*m=10 000m²
12m²=12m²*1ha/10000m²=12ha/10000=0,0012ha
4.Wyraź:
a)23dag w g i w kg
23dag=23dag *10g/1dag=230g
23dag=23dag*1kg/100dag=0,23kg
b)12,5kg w dag i w t
12,5kg=12,5kg*100dag/1kg=1250dag
12,5kg=12,5kg*1t/1000kg=0,0125t
c)398m² w ha
398m²=398m²*1ha/10000m²=0,0398ha
d)13,5a w m²
13,5a=13,5a*100m²/1a=1350m²
e)720s w min i godz
720s*1h/3600s=0,2h