Bardzo Was proszę o pomoc ! Przetłumaczcie mi ten tekst na język ANGIELSKI! PROSZĘ!!! daję 30 punktów! ;)... IRLANDIA Powierzchnia 70282 kilometrów
Położenie, ludność, gęstość zaludnienia, stolica i największe miasto: Dublin: 1024000 Język irlandzki, angielski
Towary importowane: Maszyny, wyroby tekstylne, żelazo i stal.
Waluta: 1 funt irlandzki = 100 pensów.
Produkt krajowy brutto: 52955 mln USD
Ustrój: republika .

...Z GÓRY BARDZO WAM DZIĘKUJĘ.....

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T10:34:54+02:00
IRELAND Area 70,282 km
Location, population, population density, capital and largest city of Dublin: 1024000 Irish, English
Imported Goods: Machinery, textiles, iron and steel.
Currency: 1 Irish pound = 100 pence.
Gross domestic product: U.S. $ 52,955 million
Government type: republic.