-Wie, że miarę oddziaływań jest siła.??
-Jakie cechy ma siła i potrafi określić cechy siły na podanym przykładzie siły.??
-Jednostkę miar siły 1N.
-Zilustrować siłę za pomocą wektora.??
-Budowa i zasada działania siłomierza.??
-Czy się różni wielkość wektora od skalarnej i podaje np:>odpowiednich wielkości fizycznej.??
PROSZĘ JAK NAJSZYBCIEJ:)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

2010-04-10T13:58:13+02:00
1. Miarą oddziaływania jest siła
2.Cechy siły to:
-kierunek
-zwrot
-punkt przyłożenia
-ilość siły (N)
Np. Cechy siły wypadkowej to:
Wspólny punkt przyłożenia z siłami składowymi,
· Ten sam kierunek działania,
· Zwrot zgodny ze zwrotem siły składowej o większej wartości,
· Długość wektora równa różnicy długości wektorów sił składowych.
3. Np.
<- x
x- ciało na które działa siła
<- wektor
4.Zasada jego działania najczęściej opiera się na prawie Hooke'a, które mówi, że odkształcenie elementu sprężystego jest proporcjonalne do wartości działającej siły.
Zasadniczą częścią siłomierza jest sprężyna, która wydłuża się pod wpływem działających na nią sił. Obok sprężyny zamocowana jest podziałka, wycechowana w niutonach. Natomiast w typowych siłomierzach szkolnych sprężyna znajduje się wewnątrz plastikowej, przezroczystej obudowy. Podziałka naniesiona jest na obudowie.
5.Długość strzałki jest proporcjonalna do wielkości wektora, a skalarna to wielkość, do której określenia wystarczy jedna liczba rzeczywista wraz z wymiarem wielkości fizycznej.