Zad1.Jaką moc poosiada urządzenie , które w 10 minut wykonało prace 6000 J ?

Zad2.Jaką energie posiada ptak o masie 100 g lecący z prędkością 20 m/s na wysokości 1 km.

Zad3.Ile ciepła odda woda (0,5 kg) stygnąca od 80 -60 stopni C.

Zad.4 Jaką masę posiada samochód poruszający się z przyspieszeniem 2 m/s 2 w wyniku działania siły 3 KN.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T11:21:25+02:00
Zad1.
6000 J ?
Dane:
t=10min=600s
W=6000J
Szukane:
P=?

P=W/t
P=6000J/600s=10W
odp. Urządzenie posiada moc 10W.

Zad2.
Dane;
m=100g=0,1kg
V=20m/s
h=1km=1000m
Szukane:
E=?

E= Ep+Ek
Ep= m*g*h= 0,1kg*10m/s^2*1000m=1000J
Ek= (m*V^2)/2= 0,1kg* (20m/s)^2/2=0,1kg*400m^2/s^2/2=40/2J=20J
E=1000J+20J=1020J
odp. ptak posiada energię 1020J

Zad3
Dane:
m=0,5kg
delta t=20stopniC
Cwwody= 4200J/kg*stC
Szukane:
Q=?
Q=4200*0,5*20=42000j=42kJ
odp. woda odda 42kJ ciepla.

Zad.4
Dane:
a=2m/s^2
F=3kN=3000N
Szukane:
m=?

F=a*m
m=F/a= 3000:2=1500 kg
odp. Masa samochodu wynosi 1500kg