Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T12:25:43+02:00
1) Góry Opawskie to jedno z najpiękniejszych miejsc Opolszczyzny. `Ten niezwykły Park Krajobrazowy charakteryzuje się rozległymi panoramami, malowniczymi przełomami rzek i potoków, ciekawymi skałami, a także unikatowymi pozostałościami górnictwa złota stanowią atrakcje tego regionu. `Ciekawostką są tu także dawne kamieniołomy, często wypełnione wodą, a swoistego piękna górom dodają wspaniałe lasy, obfitujące w grzyby i jagody. Jest to jeden z zakątków, gdzie jest spokój i oaza ciszy. Dzięki pięknym walorom krajobrazowym, łagodnemu klimatowi , szlakom turystycznym o zróżnicowanej trudności ich pokonywania, a także ciekawym zabytkom, ten niewielki przygraniczny obszar nazwano przed laty Perłą Ziemi Opolskiej.`
2) Góra św. Anny
Góra Św. Anny jest wyjątkowym miejscem co najmniej z kilku powodów: 1) jest to miejsce święte, do którego pielgrzymują tysiące ludzi , 2) jest wygasłym wulkanem sprzed wielu lat , 3) jest unikatowym pomnikiem historii, 4) jest miejscem bohaterskich walk Powstańców Śląskich.
3)Park Stobrawski
Park krajobrazowy , zajmujący ok. 52600 ha. , położony jest na terenie 12 gmin w północnej części województwa opolskiego.
To właśnie w dolinach rzek są najcenniejsze przyrodnicze elementy parku. Są nimi położone wzdłuż Odry tereny lasów grądowych, łęgowych, podmokłych łąk oraz porośnięte roślinnością wodną i bagienną starorzecza. Cenne są również doliny pozostałych rzek będące mozaiką łąk, pól, zadrzewień, kęp krzewów oraz sieci kanałów melioracyjnych. Miejsca te razem z kompleksami stawów hodowlanych są ostoją dla wielu rzadkich gatunków zwierząt (głównie ptaków) i roślin.
1 5 1