DAM NAJ*
2.wyjasnij daty:
-8 maj 1945
-7 grudnia 1941

3.Napisz wypracowanie na temat: zycie codzienne w czasie okupacji.(na pół kartki w zeszycie)

4.na ilustracji przedstawiono jedno z miejs(to jest FORT VII w poznaniu,schody smierci).Czy w twojej miejscowosci (brzesko)znajduja sie podobne obiekty!!!!

1

Odpowiedzi

2010-04-10T11:08:47+02:00
8 maj 1945 - zakończenie II wojny światowej
7 grudnia 1941 - Atak na Pearl Harbor

28 września 1939r. podzielono terytorium Rzeczpospolitej pomiędzy Niemcami a ZSRR

Okupacja Niemiecka
Tereny włączone do III Rzeszy:
- Pomorze Gdańskie (Prusy Zachodnie)
- Wielkopolska (Kraj Warty)
- Górny Śląsk
- Północna część Mazowsza i Okręg Łódzki
- Suwałki
- Generalne Gubernatorstwo

Okupacja radziecka
Wschodnie ziemie Rzeczypospollitej
zostały włączone do komunistycznych
republik Białorusi i Ukrainy.
Wilno natomiast zostało przekazane
Litwie.

Po 1941r. po napaści Niemiec na ZSRR ziemie polskie znalazły się w całości pod okupacją hitlerowską. Generalne Gubernatorstwo to obszar w którym w/g Niemców mieli mieszkać Polacy pod zarządem Niemców - stolica Kraków, gen. gubernator Hans Frank.

Polityka okupantów wobec obywateli Polski

Polityka niemiecka
- przekształcenie Polaków w naród bez historii i przeszłości
- biologiczne wyniszczenie narodu polskiego
- utworzenie sieci obozów koncentracyjnych i obozów zagłady
- mordowanie, wysiedlanie, zmuszanie Polaków do przymusowej pracy
- wysiedlanie Polaków z terenów włączonych do Rzeszy do GG
- mordowanie działaczy społecznych, politycznych, księży
- skonfiskowanie przedsiębiorstw
- obowiązek pracy od 12 roku życia

Polityka radziecka
- mordowanie i wysiedlanie Polaków, wywożenie na Sybir i w głąb Rosji
- upaństwowienie przedsiębiorstw, skolektyzowanie zemi
- likwidacja kultury i nauki polskiej
- wpajanie ideolgii komunistycznej
- prześladowanie Kościoła Katolickiego
- działalność twórców poddana ścisłej kontroli
- obozy koncentracyjne