Proszę o odpowiedź :
zad1.W czasie obróbki mechanicznej (np.podczas toczenia na tokarce lub szlifowania na szliferce )obrabiane przedmioty polewa się specialną cieczą . Wyjaśnij w jakim celu .


zad2.Jakie przemiany enegi zachodzą podczas hamowania roweru ?


Prosze o odpowiedz chociąż do jednego zadania :)(jak ktoś niewie dwuch ) :)

1

Odpowiedzi

2010-04-10T11:12:09+02:00
Ad zad. 1: Element toczony jest polewany emulsją (mieszanką specjalnych olei i wody) w celu ciągłego chłodzenia tego elementu. W przypadku przeciwnym doszłoby do rozhartowania stali.

ad zad. 2: Podczas hamowania roweru, podobnie jak podczas hamowania innych pojazdów lądowych zachodzi przemiana energii mechanicznej w energię cieplną wskutek tarcia.