Gazda Stach do swojego stada liczącego 28 owiec i 2 barany dokupił nowe stado, w którym było 15% baranów. W połączonym stadzie barany stanowiły 10%. Jak liczne stado dokupił Stach? Ile baranów ma teraz w sadzie?

1.Analiza
2.Ułożenie równania
3.Rozwiązanie równania
4.Sprawdzenie
5.Odpowiedź

1

Odpowiedzi

2010-04-10T11:10:56+02:00
X-dokupiona ilość owiec w stadzie
(28+2+x)10%=2+15%x
3+0,1x=2+0,15x
0,05x=1
x=20
2+0,15x=5
Odpowiedź:
Stach dokupił 20 zwierząt w nowym stadzie.
Stach ma teraz 5 baranów.
1 1 1