Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T11:51:40+02:00
ΔE=m*c*ΔT

m- masa wody
c - ciepło właściwe wody
ΔT-różnica temperatur

m=250g=0,25kg
c=4200 J/(kg*⁰C)
ΔT=temperatura końcowa-temperatura początkowa
ΔT=20⁰C-100⁰C=-80⁰C

ΔE=0,25kg*4200 J/(kg*⁰C)*(-80⁰C) - kg i ⁰C się skrócą
ΔE=-84000 J=-84kJ
minus oznacza, że energia końcowa jest mniejsza od początkowej, ale pytają ile energii oddała, czyli w odpowiedzi minus pomijamy

Odp woda oddała energię o wartości 84 kJ

4 5 4