1.Poniżej przedstawiono reakcje zapisane w sposób skrócony.Napisz w postaci cząsteczkowej odpowiednie równania reakcji:
a)Cu²⁺ +S²⁻------->CuS(osad)
b)Fe³⁺+3OH⁻------->Fe(OH)₃(osad)
c)Pb²⁺+SO₄²⁻-------->Fe(OH)₃(osad)

2.Czy można sporządzić roztwory zawierające podane jony.Napisz wzory substancji,z których można sporządzić te roztwory:
a)K⁺ ,Al³⁻,OH⁻
b)Na⁺,Ca²⁺,No₃⁻

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T02:10:58+02:00
A)Cu²⁺ +S²⁻------->CuS(osad)
b)Fe³⁺+3OH⁻------->Fe(OH)₃(osad)
c)Pb²⁺+SO₄²⁻-------->PbSO4(osad)

a) Cu(NO3)2 + MgS--> CuS(osad) + Mg(NO3)2
b) 1) FeCl₃ + 3 NaOH -> Fe(OH)₃ + 3 NaCl
2) Fe⁺³ + 3 Cl⁻ + 3 Na⁺ + 3 OH⁻ -> Fe(OH)₃ (osad) + 3 Na⁺ + 3 Cl⁻
3) Fe⁺³ + 3 OH⁻ -> Fe(OH)₃ (osad)

C)1) Pb(NO₃)₂ + K₂SO4 -> PbSO4 (osad) + 2 KNO₃


2.a)K⁺ ,Al³⁻,OH⁻( KCL, ---,NaOH)
b)Na⁺,Ca²⁺,No₃⁻(NaCl, CaNO3)2, KNO3)
5 1 5