Rozwiąż zadania:)

1.W 16 kg stopu znajduje się 10% srebra.Ile procent srebra będzie zawierał nowy stop,jeśli dodamy 2 kg srebra?
2.80% gruntu o powierzchni 2000 ha stanowią pola uprawne,a resztę łąki. Na łąkach i części pól uprawnych założono szkółkę leśną o powierzchni 1280 ha.Jaki procent pól uprawnych przeznaczono pod szkółkę leśną?
3.Tłuszcz składa się z węgla,wodoru i tlenu w stosunku wagowym 19:3:3.Ile węgla,wodoru i tlenu znajduje się w 12,25 kg tłuszczu?

2

Odpowiedzi

2010-04-10T11:29:27+02:00
1
10% z 16kg=0,1×16=1,6kg jest srebra

1,6kg+2kg=3,6kg będzie srebra
a stopu bedzie razem:16kg+2kg=18kg

18kg=100%
3,6kg=x%
..........
x=3,6×100:18
x=20%
stop będzie zawierał 20% srebra.

2
20% z 2000 to 400 ha - łąki
80% z 2000 to 1600 ha - pola

1280 - 400 = 880 - szkółka leśna na polach uprawnych

880 / 1600 * 100 % = 55% tyle procent pola wykorzystano pod las.

3
19x+3x+3x=12,25kg
x=0,49 kg
Węgiel 19x czyli: 19*0,49=9,31 kg
Wodór 3x czyli: 3*0,49=1,47 kg
Tlen 3x czyli: 3*0,49=1,47 kg.
2010-04-10T11:38:58+02:00
1. 16 kg stopu - 1.6 srebra , bo 10% z 16 kg to 1.6
16 kg+2kg=18kg
1,6 kg+ 2 kg=3,6 kg
3,6/18*100%=360/18=20%
Odp: Nowy stop będzie zawierał 20% srebra.

2. Grunt 2000ha
80% to pola uprawne=80/100*2000=80*20=1600ha
20% to łąki=2000ha-1600ha=400ha

Szkółka leśna-1280 ha - założono ją na łące czyli 400 ha i resztę na polach uprawnych, więc:
1280ha-400ha=880ha - tyle na polach uprawnych
880/1600*100%=880/16=55% - tyle procent pól uprawnych przeznaczono na szkółkę

3. 19+3+3=25
12,25kg/25=0,49kg
19*0,49kg=9,31kg - tyle węgla
3*0,49kg=1,47kg - tyle wodoru
3*0,49kg=1,47kg - tyle tlenu

Licze na naj.