Odpowiedzi

2010-04-10T11:30:54+02:00
1
64^0=1 (każda liczba do potęgi 0 jest równa 1 (z wyjątkiem 0))
64^⅓ to jest to samo co pierwiastek 3. stopnia z 64 , czyli 64^⅓=4

64^½ - to jest to samo co pierwiastek z 64 , czyli 64^½=8

64^0+64^⅓+64^½=1+4+8=13

2.
2√45-4√20+√80=2√(9*5)-4√(4*5)+√(16*5)=2√9*√5-4√4*√5+√16*√5=2*3*√5-4*2*√5+4√5=6√5-8√5+4√5=2√5

3
A=<-2,3) i B=<1,5)
A\B - czyli ze zbioru A zabieramy zbiór B i zapisujemy to co zostanie ;)

A\B=<-2,1) , bo jedynka należy do zbioru B , czyli do różnicy nie należy.

1 3 1
2010-04-10T11:31:29+02:00
Z.1
64⁰ + 64^⅓ + 64^½ = 1 + ∛64 +√64 = 1 + 4 +8 = 13
z.2
2√45 - 4√20 + √80 = 2*√9*√5 - 4*√4*√5 +√16*√5 =
= 2*3*√5 - 4*2*√5 + 4*√5 = 6√5 - 8√5 + 4√5 = 2√5
z.3
A = < -2;3), B = <1 ; 5)
A \ B = < -2; 1 )