Ogromną rolę w utrwaleniu polskiej kultury i historii odegrał Jan Matejko.Przepisz poniższy tekst, zastępując fajszywe stwierdzenia prawdziwymi : Jan Matejko był wybitnym niemieckim rzeżbiarzem.Tworzył głównie w Poznaniu. Jego twórczość w przeważającej mierze miała charakter historyczny.Utrwalał w swoich dziełach najbardziej tragiczne chwile w dziejach narodu.Jest autorem takich dzieł jak: Poczet hrabianek polskich,Bolesław Krzywousty pod Pskowem, Hołd litewski,Konstytucja 22-go lipca,Bitwa pod Lenino.

1

Odpowiedzi

2010-04-10T11:33:36+02:00
Jan Matejko był wybitnym polskim malarzem. Tworzył głównie w Krakowie. Jego twórczość w przeważającej mierze miała charakter historyczny. Jest autorem takich dzieł jak: Poczet królów i książąt polskich, Stefan Batory pod Pskowem, Hołd pruski, Konstytucja 3-go maja, Bitwa pod Grunwaldem.
1 5 1