Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-10T13:08:56+02:00
Mamy 3 kosze - A, B, C
- w koszu A jest B+C-25; 1. A=B+C-25
-w koszu C jest (A+B)/2 2.C=(A+B)/2
Razem 3.A+B+C=81
Z 1.równania A-B+25=C , porównajmy to z równaniem 2 C=C tzn
A-B+25=(A+B)/2; A-B+25=A/2+B/2; A przestawmy na jedną stronę;
A-A/2-B+25=B/2; A-A/2=B+B/2-25; (2A-A)/2=(2B+B)/2-25;
A/2=3B/2-25 IIx2; A=3B-50;
Wszystko podstawmy do 3 równania
A + B + C = 81
3B-50 + B + (A+B)/2 = 81 widać wszystkie czynniki
z tym, że jest tu zbędne A w trzecim czynniku ale to A=3B-50
wyliczamy 3B-50+B+[(3B-50)+B]/2=81; 4B-50+(3B-50+B)/2=81;
4B-50+(4B-50)/2=81; 4B-50+4B/2-50/2=81; 4B-50+2B-25=81;
6B-75=81; 6B=81+75; 6B=156 II:6; B=26
a dalej A=3B-50; A=3 x 26 -50; A=78-50; A=28
-policz C i sprawdźNajlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T13:31:46+02:00
X - jabłka w I koszu
y - jabłka w II koszu
z - jabłka w III koszu


Układ równań

x+y+z = 81
x = y+z - 25
z = jedna druga (x+y)

x+y+z = 81
x-y-z = -25
z = 1/2x + 1/2y

2x =56 /:2
x = 28

28 = y+z - 25
z = 1/2(28+y)

z+y - 25 = 28
z = 14 + 1/2y

z+y = 28+25
z - 1/2y = 14

z+y = 53
z-1/2y = 14

z+y = 53
z - 1/2y = 14 / mnożymy całą stronę przez 2

z+y = 53
2z - y = 28
dodajemy stronami

3z = 81 /:3
z = 27

28+y+27 = 81
y = 81-27-28
y = 26