Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T13:24:35+02:00
Cyryl i Metody byli to święci bracia.
Konstanty, zwany też Filozofem otrzymał imię zakonne Cyryl zas brat Michał imię Metody . Obaj byli bardzo wykształceni i pochodzili z bogatej rodziny.
Z pochodzenia Grecy urodzeni w Salonikach. Do historii przeszli jako misjonarze, którzy przyczynili się oni do wprowadzenia w krąg kultury chrześcijańskiej ziem słowiańskich. W IX w. książę morawski Rościsław poprosił cesarza bizantyjskiego Michała by przysłał mu misjonarzy, którzy będą szerzyć chrześcijaństwo w języku zrozumiałym dla obywateli tych ziem. Konstantyn i Metody byli kaznodziejami i znali język Słowian macedońskich, dlatego wybrano ich do wykonania tej misji.
Jan Paweł II ogłosił 31 grudnia 1980 r. Cyryla i Metodego współpatronami Europy