Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T11:45:59+02:00
2r = 12 - średnica
r = 6.
d = 10 i to jest przekątna kwadratu
π = 3,14
Obliczymy pole koła:
P = πr²
P = 3,14 * 6² = 3,14 * 36 = 113,04

Teraz pole kwadratu:
d = 10
d = a√2
10 = a√2
a = 5√2
Pole kwadratu:
P= a²
P = (5√2)² = 50
Teraz, aby obliczyc pole tej figury, która została, musimy od pola koła odjąc pole kwadratu.
Czyli: 113,04 - 50 = 63,04.
2010-04-10T11:46:20+02:00
Pole koła = πr²
d=2r=12cm
r=6cm
P=3,14* 6²=3,14*36=113,04cm²
Pole kwadratu=a²
przekątna kwadratu to a√2=10cm
a=(10*√2)/√2*√2=(10√2)/2=5√2
P=(5√2)²=25*2=50cm²

Pole koła - Pole kwadratu = Pole tej powstałej figury której szukamy
113,04cm²-50cm²=63,04cm²
2010-04-10T11:51:02+02:00
Pkoła= πr²
Pk= 6²π
Pk= 36π
Pk= 36 * 3,14
Pk= 113,04 cm²

d= a√2
10=a√2 /÷√2
10
⁻⁻⁻⁻ = a
√2

10 √2
---- * ------ =a
√2 √2

5√2=a

P kwardatu= a²
P= (5√2)²
P= 50cm²

Pfigury= 113,04cm² - 50cm² = 63,04cm²