Odpowiedzi

2010-04-10T11:39:21+02:00
Kulturę i tradycję góralską w znacznej mierze ukształtowały warunki naturalne. Trudne warunki klimatyczne - niskie temperatury oraz znaczna ilość opadów - oraz warunki glebowe nie sprzyjały gospodarce rolnej, głównie ze względu na zbyt krótki okres wegetacji roślin. Zmusiło to górali do poszukiwania rozwoju w innym kierunku w taki sposób, by jak najlepiej wykorzystać naturalne warunki górskie. Rozwinęła się więc hodowla na dużych, często ułożonych na skalnych zboczach, terenach zalesionych, użytkach rolnych, pastwiskach i halach. Podstawową więc gałęzią gospodarki i źródłem utrzymania górali był chów inwentarza żywego - głównie owiec, z których otrzymują wełnę, mięso, skóry i mleko. Osadnictwo posuwało się na południe, wzdłuż biegu rzek i potoków, poszukując stosownych terenów do rolniczej i pasterskiej gospodarki.
Tradycja i obrzędowość górali w znacznym stopniu wytworzyła się pod wpływem specyfiki geograficznej i gospodarczej, do czego przyczyniły się: izolacja kulturowa i przewaga hodowli nad rolnictwem. Życie w ciężkim klimacie, w trudnych warunkach górskich spowodowały kult siły fizycznej i sprytu, przy jednoczesnym ogromnym przywiązaniu do ziemi.
Życie w górach, w trudno dostępnych ostępach leśnych, w bezpośrednim obcowaniu z przyrodą oraz oddaleniu od świata ucywilizowanego miało zasadniczy wpływ na powstanie subkultur góralskich, które dzisiaj określane są mianem kultury górali: podhalańskich, żywieckich, cieszyńskich, czadeckich, babiogórców. Swoją odrębność mają również górale z Wisły, Ustronia, Rajczy, Torbielowa, Sopotni i Pawelczyk Wielkiej.
22 4 22