1.Zajecia i rozrywki w czasie pokoju rycerza sredniowiecznego
2. Dwie cechy sredniowiecznych rycerzy cenione takze w czasach wspolczesnych
3. Wypisz ktore z wymienionych elementow dotyczyly zadan zakonnikow
4. Wyjasnij pojecie UNIWERSALIZM w odniesieniu do kultury sredniowiecznej

Dam naj :) =*

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T11:46:44+02:00
Uniwersalizm – czyli „Jednolitość” epoki polegał na tym, że państwa Europy były podporządkowane jednej władzy kościelnej i świeckiej. W całej Europie dominował Kościół, wszystkie państwa uznawały zwierzchnictwo papieża. Z kolei władzę świecką sprawował cesarz – władca Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. W konsekwencji „urzędowym” językiem państw europejskich była łacina, a poszczególne państwa dopiero zaczynały się wyodrębniać

w czasie pokoju rozrywkami rycerza było polowanie, uczty, bale,

cechy: odwaga, honor,walka za ojczyznę i rodzinę.

zadania zakonników,:
Zakonnicy najwięcej czasu spędzają na wspólnych modlitwach i pracach , przepisywali księgi, pracowali w gospodarstwie,
19 2 19