Uzupełnij najważniejsze zdania :

Epoka renesansu rozpoczęła się we .......... około ...... i trwała do końca wieku ...... . Kulturę tego okresu cechowały .......... i .............. . Bujny rozwój prze przeżywała muzyka ............. - wokalna i instrumentalna. Powstało wiele nowych form muzycznych, np. ..... i ..... . Utwory na lutnię i ...... gromadzono w zbiorach zwanych ................... muzykowano też na instrumentach smyczkowych :. ............ , ............ i ............., oraz dętych, np. na ......... ,.......... ,......... i ......... . W Polsce szczególne zasługi w propagowaniu sztuki miała królowa .........., żona króla ............................. Głównym ośrodkiem kultury stał się dwór .................... na .................... w ............................... . Działał tam zespół wokalny ............................... Sławnymi kompozytorami polskiego renesansu byli .......................................................................................................... i ................................................................................. .

Daje 50 punktów za rozwiązanie całego zadania . ! : )

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-03T17:47:27+01:00
Epoka renesansu rozpoczęła się we Włoszech około XV wieku i trwała do końca wieku XVI. Kulturę tego okresu cechowały ideały greckie i rzymskie. Bujny rozwój przeżywała muzyka polifoniczna - wokalna i instrumentalna. Powstało wiele nowych form muzycznych np. motet i madrygał. Utwory na lutnię i klawesyn gromadzono w zbiorach zwanych ...? Muzykowano też na instrumentach smyczkowych: lirach, wioli i skrzypcach, oraz na dętych np. na fletach, pomortach, szałamajach i cynkach. W Polsce szczególne zasługi w propagowaniu sztuki miała królowa Bona, żona króla Zygmunta Starego. Głównym ośrodkiem kultury stał się dwór królewski na ...? w Warszawie. Działał tam zespół wokalny złożony z 9 księży. Sławnymi kompozytorami polskiego renesansu byli: Mikołaj Gomółka, Wacław z Szamotuł i Marcin Leopolita.
62 3 62