Dany jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnych długości 5 cm i 12 cm. jego przeciwprostokątna jest dłuższym bokiem prostokata. krótszy bok tego prostkoąta ma długość równą średniej z długości przyprostokątnych trójkąta. oblicz pole figury, składającej się z tego trójkąta i prostokąta.


pilne!!!

3

Odpowiedzi

2010-04-10T11:52:53+02:00
5²+12²=x²
25+144=x²
x=13

pole trójkąta - (5*12)/2 = 30

średnia długość przyprostokątnych trójkąta - (5+12)/2=8,5

pole prostokąta - 13*8,5=110,5

pole figury - 30+110,5=140,5 cm
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T11:53:42+02:00
Dany jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnych długości 5 cm i 12 cm. jego przeciwprostokątna jest dłuższym bokiem prostokata. krótszy bok tego prostkoąta ma długość równą średniej z długości przyprostokątnych trójkąta. oblicz pole figury, składającej się z tego trójkąta i prostokąta.


liczymy trzeci bok a za razem bok prostokąta dłuższy :

^ - kwadrat
x^ = 5^+12^
x^= 25+ 144
x^= 169 |: √
x= 13


krótszy bok prostokąta :
( 5 + 12 ) :2 = 17 : 2 = 8,5


Pole trójkąta :

1/2 ah
1/2 * 12 *5 = 30

Pole prostokąta :
13 * 8,5 = 110,5


całe pole :
110,5 + 30= 140.5
2010-04-10T12:01:29+02:00
5(2)+12(2)=x(2)
25+144=x(2)
X=13
5+12=17
17:2=8,5

Pf=8,5*13+1/2*5*12
Pf=110,5cm. + 30cm. = 140,5cm.


(2) - oznacza kwadrat liczby. np. 5(2)=25