Odpowiedzi

2010-04-10T12:11:39+02:00
Doktor Rieux i Tarrou chcą pomagać ludziom chorującym na dżumę. Przyjmują postawę miłosiernego Samarytanina godną do naśladowania. Kieruje nimi chęć pomocy drugiej osoby. Organizują różne oddziały sanitarne.