Rozwiąż krzyżówkę. Litery z pól oznaczonych numerami 1- 40 utworzą hasło.

Poziomo:
1.Energia wnętrza ziemi
2.Inaczej biologiczny wsakźnik
3.Proces użyźniania wód, wywołany m.in intysywanym nawożnieniem pol uprawnych
4.Forma degradacji gleby; może być wodna lub wietrzna
5. ... demograficzna to wysoki przyrost naturalny.
6.Mieszanina metanu i dwutlenku węgla, która jest stosowana jako alternatywne źródło energii.
7. W atmoswerze jest nim dwutlenek węgla, dwutlenek siarki lub tlenek azotu.
8.Zagospodarowanie odpadów.
9. Dzieli się je na odnawialne i nieodnawialne.
10.Stefa życia.
11.Morskie i oceaniczne- mogą być źródłem energii pływów
12. Zamiana części zadłużenia kraju na środki pieniężne służące ochronie środowiska.
13. W elektrowni słonecznej umożliwia wytwarzanie enerii elektrycznej.
Pionowo:
1. źródło energii solarnej.
2. Inaczej zrównoważony rozwój.
3. Zanieczyszczenie powietrza, emitowane np.przez cementowanie i huty.
4. może być naturalny lub sztuczny; rolnikowi służy do użyźniania pól uprawnych.
5.Kwaśny lub fotochemiczny.
6. Przyczyniają się do powstawania tzw.dziury ozonowej.
7. Zanieczyszczone wody.
8. Rozwój miast.
9. Przykaładami tego rozwoju źródeł energii są energia słońca, wiatru lub wody.
10.Organizacja ta była inicjatorem "Szczytu Ziemi" w Rio de Janeiro.
11. Jej warstwami są próchnica , warstwa mineralna i skała macierzysta.
12.Stanowi źródło tzw. białej energii.
13. Cieplarniane - wzmagają efekt cieplarny.
14. Trójatomowy tlen.
15.Pierwsza... czystości oznacza wody nadające się do picia bez uzdatniania.
16.Zespół złożony z dużego miasta, mniejszych miast i osiedli.
17. Kwaśny- powstaje, gdy tlenki siarki lub azotu łączą się parą wodną z powietrza.

2

Odpowiedzi

2010-04-10T12:18:33+02:00
Poziomo:
1. geotermalna
2. bioindykator
3. eutrofizacja
4. erozja
5. stopa
6. biogaz
7. zanieczyszczenie
8. segregacja recykling, utylizacja
9. źródła enargii
10. biotyczna, nertyczna (przybrzeżna), oceaniczna, świetlna
11. prądy
12. inwestycja
13. bateria słoneczna, kolektor słoneczny
Pionowo:
1. słońce
2. ekorozwój
3. pyłowe, gazowe
4. nawóz
5. smog
6. freony
7. ścieki
8. urbanizacja
9. odnawialne, ekologiczne
10. ONZ
11. gleba
12. biomasa
13. gazy
14. ozon
15. klasa
16. aglomeracja
17. deszcz
Nie wszystkie hasła chyba są dobrze. Ale starałam się jak mogłam :)
13 3 13
  • Użytkownik Zadane
2010-04-10T12:30:32+02:00
Poziomo:
1.Energia wnętrza ziemi--------->energia geotermalna
2.Inaczej biologiczny wsakźnik-------------->bioindykator
3.Proces użyźniania wód, wywołany m.in intysywanym nawożnieniem pol uprawnych---------->eutrofizacja
4.Forma degradacji gleby; może być wodna lub wietrzna---------->erozja
5. ... demograficzna to wysoki przyrost naturalny.-------->eksplozja
6.Mieszanina metanu i dwutlenku węgla, która jest stosowana jako alternatywne źródło energii.---------->biogaz
7. W atmoswerze jest nim dwutlenek węgla, dwutlenek siarki lub tlenek azotu.------->zanieczyszczenia
8.Zagospodarowanie odpadów.-------->utylizacja lub recykling
9. Dzieli się je na odnawialne i nieodnawialne.---------->zasoby
10.Stefa życia.------->biosfera
11.Morskie i oceaniczne- mogą być źródłem energii pływów------->fale
12. Zamiana części zadłużenia kraju na środki pieniężne służące ochronie środowiska.
13. W elektrowni słonecznej umożliwia wytwarzanie enerii elektrycznej.--------->kolektor lub ogniwo
Pionowo:
1. źródło energii solarnej.--------->Słońce
2. Inaczej zrównoważony rozwój.--------->ekorozwój
3. Zanieczyszczenie powietrza, emitowane np.przez cementowanie i huty.pyły lub gazy
4. może być naturalny lub sztuczny; rolnikowi służy do użyźniania pól uprawnych.----------->nawóz
5.Kwaśny lub fotochemiczny.--------->smog
6. Przyczyniają się do powstawania tzw.dziury ozonowej.------->freony
7. Zanieczyszczone wody.---------->
8. Rozwój miast.-------->urbanizacjA
9. Przykaładami tego rozwoju źródeł energii są energia słońca, wiatru lub wody.-------->alternatywne(odnawialne)źródła energii
10.Organizacja ta była inicjatorem "Szczytu Ziemi" w Rio de Janeiro.
11. Jej warstwami są próchnica , warstwa mineralna i skała macierzysta.--------->gleba
12.Stanowi źródło tzw. białej energii.
13. Cieplarniane - wzmagają efekt cieplarny.------->gazy
14. Trójatomowy tlen.------->ozon
15.Pierwsza... czystości oznacza wody nadające się do picia bez uzdatniania.--------->klasa
16.Zespół złożony z dużego miasta, mniejszych miast i osiedli.------------------------------>aglomeracja
17. Kwaśny- powstaje, gdy tlenki siarki lub azotu łączą się parą wodną z powietrza.------->deszcz
9 4 9