Odpowiedzi

2009-11-03T16:35:56+01:00
1. Gówą kościoła nie jest Papież, a Jezus Chrystus.
2.Ewangelicy wierzą w zbawienie z łaski usprawiedliwiającej, która została człowiekowi darmo dana bez jego jakiejkolwiek zasługi przez Boga w Jezusie Chrystusie
3.Dla zbawienia najważniejszy jest wewnętrzny akt wiary
4.Sakramenty są "znakami i świadectwami woli Bożej". Uznawane są jedynie dwa: Chrzest i Komunia św., podawana pod dwiema postaciami.
5.Matkę Jezusa jako "błogosławioną między niewiastami" otaczają szacunkiem, lecz od tego szacunku daleko jest do czci, jaka należy się jedynie Bogu. Luteranie odrzucają kult świętych – modlić wolno się tylko do Trójjedynego Boga; natomiast świętych należy wspominać i naśladować.
6. Luteranie praktykują spowiedź ogólną, ale uznają również spowiedź indywidualną.
7.Duchowni – księża przewodniczą obrzędom i organizują je. Nie obowiązuje ich celibat. Ksiądz nie jest kapłanem, lecz pastorem. Luteranie uznają kapłaństwo powszechne ochrzczonych.
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-03T16:43:47+01:00
Luteranie za jedyne źródło wiary uznawali biblie zwłaszcza ewangelie. Kościól katolicki pod wpływem reformacji dostrzegł potrzebe przeprowadzenia zmian wewnetrznych. Dawniej przed reformacja kosciól katolicki pobierał pieniadze za odpuszczenie grzechów. Jeśli chcesz cos jeszcze wiedziać to napisz!!! niestety tyle pamiatam
2 2 2
2009-11-03T18:38:14+01:00
Luteranizm
Za początek reformacji w Europie uważa się 31 października 1517, gdy Marcin Luter ogłosił 95 tez krytykujących kościół chrześcijański. Potępił:
pobieranie opłat odpustowych , które zasilały fundusz budowy bazyliki św. Piotra
reguły umartwiania się i ascezy
prymat papieża
obowiązek celibatu i ślubów zakonnych
wiarę w czyściec
hierarchię kościelną

Luter nie chciał głosić nowej religii lecz jedynie przywrócić właściwe znaczenie Słowa Bożego z Bibli. Według Lutra istnieją tylko trzy sakramenty:
chrzest
eucharystia
pokuta
Luter wzbogacił liturgię bogatą hymnologią, której piękną oprawę muzyczną nadał Bach.


Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu, rządzona przez biskupa i patriarchę Rzymu (jako papieża uważanego drogą sukcesji apostolskiej za następcę Świętego Piotra) oraz biskupów pozostających z nim we wspólnocie. Kościół katolicki stanowi jedną z trzech głównych gałęzi chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.

Kościół katolicki zachowuje jedność w zakresie doktryny, dopuszcza natomiast różnice w obrzędach liturgicznych oraz odrębność organizacji hierarchicznej i kanonicznej (tzw. Kościoły sui iuris). W związku z tym w Kościele katolickim wyodrębnić można zdecydowanie dominujący pod względem liczebności Kościół łaciński (zwany również Kościołem rzymskim lub zachodnim) oraz Katolickie Kościoły wschodnie, które mimo ilości i różnic między sobą ujmowane są wspólnie ze względu na swą niewielką liczebność.

Równość wszystkich Kościołów katolickich potwierdza Sobór Watykański II:
2 4 2