Zad 1.
rozwiąż nierówności 5(2-3x)≤3(2-x) . Podaj największą liczbę naturalna spełniającą tę nierówność .

zad2.
rozwiąż nierówność 0,5(1-x)>0,3(8-x). Podaj największą liczbę całkowitą spełniającą tę nierówność .

zad3.
Rozwiąż nierówność 3(2-1/3x)+5(2-3x)>0. Podaj trzy liczby,które nie spełniają tej nierówności .


1

Odpowiedzi

2010-04-10T12:11:28+02:00
Zad 1.
5(2-3x) ≤ 3(2-x)
10-15x ≤ 6-3x /-6 +15x
4 ≤ 12x /:12
4/12 ≤ x
1/3 ≤ x
Największą liczbą naturalną spełniającą to równianie jest cyfra 1.

zad2.
0,5(1-x) > 0,3(8-x)
0,5-0,5x > 2,4-0,3x /+0,5x -2,4
-1,9 > 0,2x
-0,38 > x
Największą liczbą całkowitą spełniającą tę nierówność jest -1.


zad3.
3(2-1/3x)+5(2-3x) > 0
6-x+10-15x > 0
16 > 16x
1 > x
Nierówności nie spełniają: 2,3,4 itd.
21 1 21