Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-10T12:05:01+02:00
Opakowanie-to wyrób, który stanowi dodatkową warstwę zewnętrzną określonego towaru, mając chronić go, ułatwić przemieszczanie, magazynowanie, jak i sprzedaż i użytkowanie oraz ma oddziaływanie na wyobrażenie nabywcy.

Funkcje opakowań:

-informacyjna-dzięki danym umieszczonym na opakowaniach klient zapoznają się z rodzajem i właściwościami towarów, sposobem użytkowania i zastosowania, może zidentyfikować wyroby i producentów

-reklamowa-opakowania podnoszą wartości estetyczne towarów, pozwalają na właściwe reprezentowanie masy towarowej w sklepie, zachęcają do kupna.

-promocyjna-opakowania mogą być mocnym punktem popularności wyrobu na rynku, wpływać na akceptację produktów przez konsumentów, zwiększają konkurencyjność i popyt.

-ekologiczna-opakowania powinny być możliwe do wycofania z obrotu handlowego i nadawać się do utylizacji, ale były przyjazne dla środowiska naturalnego.

Podział opakowań:

A) ze względu na zagadnienia styku opakowań z towarami wyróżniamy:

-opakowania bezpośrednie (wewnętrzne)-opakowania te bezpośrednie stykają się z towarami, stanowią podstawową ochronę towarów przed wpływami zewnętrznymi. Zaliczamy do nich torebki papierowe i z tworzyw sztucznych, pudełka tekturowe, puszki, butelki, słoje.

-pośrednie (zewnętrzne)-służą do ochrony towarów w opakowaniach bezpośrednich. Odgrywają ważna rolę w czasie transportu i w przechowywaniu. Chronią towar przed uszkodzeniami mechanicznymi, przed kradzieżą.

B) w zależności od przeznaczenia wyróżniamy:

-jednostkowe-zawierają określona ilość towarów sprzedawanych w handlu detalicznym.

-zbiorcze-stosowane jako opakowania ochronne

-transportowe-mogą być zarówno opakowania bezpośrednie (cysterny do mleka, skrzynki na owoce) jako i pośrednie (skrzynie, pudła).

C)ze względu na trwałość wyróżniamy:

-opakowania trwałe (beczki, banki, folie)

-opakowanie nietrwałe (torebki)

D) ze względu na właściwości wyróżniamy:

-opakowania jednorazowe użytku (puszki, tuby, torby papierowe, folie opakowań)

-opakowania wielokrotnego użytku: zwrotne (beczki, skrzynie, kontenery) i bezzwrotne (skrzynie po owocach południowych).

E) ze względu na stopień przystosowania opakowań do cech i właściwości towaru wyróżniamy:

-opakowania uniwersalne-wykorzystywane do towarów różnych branż

-opakowania specjalne-mają ściśle określone przeznaczenie

F) ze względu na materiały, z których są produkowane opakowania wyróżniamy opakowania:

-drewniane-są to najczęściej opakowania transportowe (skrzynie, klatki, pojemniki, kosze).

Dodatnie cechy opakowań drewnach to: dobra wytrzymałość mechaniczna, źle przewodzą ciepło i prąd elektryczny, mają słaba aktywność chemiczną, nieznaczną przenikliwość powietrza. Do wad opakowań drewnianych zaliczamy: higroskopijność ( zdolność wchłaniania wilgoci z otoczenia), są łatwo palne, niekiedy wydzielają zapach żywicy i mogą tym samym ujemnie oddziaływać na opakowany towar.

-metalowe-zaliczamy: puszki, beczki, wiadra, kanistry, pudełka, pojemniki, skrzynie, tuby. Są stosowane jako opakowania wielokrotnego użytku. Zalety: duża wytrzymałość mechaniczna i odpowiednia trwałość, co ułatwia transport i przechowywanie oraz umożliwia wielokrotne użytkowanie, łatwość obróbki i odporne na korozję. Wady: duże przewodnictwo cieplne.

-papierowe-to: a) opakowania miękkie (papier pakowy, papier pakowy uszlachetniony). Zalety: dobra właściwość mechaniczna, mała masa, słabe przewodnictwo cieplne, łatwy do przerobu. Wady: często uzyskiwany z kory drzewnej, co prowadzi do ich rozerwania. Oraz b) opakowania sztywnych (kartony, tekturę jedno- i wielowarstwową). Zalety: istnieje możliwość jego odzyskania z makulatury, jest przyjazny dla środowiska. Wady: mała odporność na czynniki zewnętrzne.

-szklane-zaliczamy: butelki, słoiki, słoje, balony, ampułki, fiołki. Zalety: gładkość powierzchni, nienasiąkliwość, obojętność i odporność chemiczna, przezroczystość lub, gdy trzeba nieprzezroczystość, stosunkowo dobra higieniczność, możliwość barwienia i uzyskiwania, stosunkowo dobrą higieniczność, możliwość barwienia i uzyskiwanie różnych kształtów. Wady: kruchość, tj. wrażliwość na urazy mechaniczne i na gwałtowność zmian temperatury, stosunkowo duża masę jednostkową oraz konieczność stosowania często, dodatkowo innych opakowań ochronnych.

-z tworzyw sztucznych- np. płatów folii, torebek, worków, opakowań grubościennych (kanistry). Opakowania z tworzyw sztucznych są odporne na działania wody, gazów, temperatury. Zalety: duża wytrzymałość mechaniczna, odporność chemiczna, odporność na działanie drobnoustrojów i owadów, przezroczystość, ale również łatwość barwienia, niska cena i mała masa. Wady: opakowania z tworzyw sztucznych nie mogą zawierać składników toksycznych (trujących). Przy zetknięciu z artykułami żywnościowymi nie mogą oddziaływać na właściwości i cechy opakowania towaru.

-z tkanin-są worki produkowane z juty, lnu, konopi i wiskozy. Zalety: worki są chyba najlepszym rodzajem opakowań do towarów sypkich, którym należy zapewnić dopływ powietrza. Wady: łatwość zanieczyszczenia, małą trwałość oraz małą odporność na czynniki zewnętrzne.

-ceramiczne-Zalety: są to opakowania ozdobne o dużym możliwościach reklamowych i estetycznym wyglądzie. Wady: kruchość, wrażliwość na urazy mechaniczne.

Rozwiązania konstrukcyjne opakowań dzielimy na:

-szczelność- rozróżnia się opakowania hermetyczne, opakowania zamknięte pełne, lite.

-sztywność-uwzględniając ten czynnik należy wymienić opakowania miękkie (folie), twarde (butelki) i półtwarde (kartony)

-wytrzymałość na ciśnienie-opakowania próżniowe i ciśnieniowe (syfony)

-liczbę elementów-są to opakowania jedno- i wieloelementowe, które mogą być całościowe lub składane.

Analizując względy materiałowo-konstrukcyjne możemy wyróżnić opakowania wykonane z jednego materiału lub wielu materiałów: lampy, beczki drewniane ze spinającymi je obręczami metalowymi.

Paleta-jest to rodzaj platformy o znormalizowanych wymiarach i kształcie, stosowanej do magazynowania i transportowania towarów opakowanych bądź luzem. Wyróżniamy palety płaskie do układania towarów warstwami i palety z ubocznym ścianami służące do składania towarów drobnych.

Kontenery chłodnicze-kontenery wyposażone w urządzenia chłodzące i mają izolację zimnochronną.

Racjonalna gospodarka polega przede wszystkim na prawidłowym przechowywaniu wszystkich opakowań oraz właściwym i ostrożnym manipulowaniu nimi.

Rodzaje opakowań:

-sprzedawane-to te, które mogą być odsprzedane przez sklepy. Zwrot przez klientów niektórych opakowań opiera się na zasadzie pobierania kaucji. Kaucję zwraca się po przyniesieniu pustego, nie uszkodzonego opakowania.

-wypożyczone-są własnością dostawcy i należy je zwracać w ustalonym terminie. Opakowania uszkodzone należy przed zwróceniem w miarę możliwości naprawić lub odesłać do magazynu przedsiębiorstwa, gdzie na ogół dokonuje się naprawy.

-bezpośrednie-są najczęściej niepotrzebne konsumentowi. Konsument może przekazać je z powrotem do obrotu towarowego. Dotyczy to zwłaszcza opakowań szklanych. W tym celu prowadzi się skup opakowań szklanych.

Rodzaje opakowań ze względu na funkcjonalność, nowoczesne zamknięcia i tym podobne:

-hermetyczne-bardzo dobrze chronią towar przed wpływami chemicznymi w czasie długotrwałego przechowywania.

-ułatwiają dozowanie-stosuje się przede wszystkim w farmacji do pakowania lekarstw, są one również wprowadzane w przemyśle spożywczym. Np. opakowania koncentratów napojów.

-aerozolowe-są przystosowane do rozpylania w postaci mgły, pyłu, piany, cząsteczek lub proszku substancji znajdujących się w opakowaniu.
Oznaczenia towarów

Oznakowanie towarów-ma na celu ułatwiać rozpoznawanie artykułów docierających do handlu. W dużym stopniu jest wizytówką sprzedawanego towaru. Pełni także ważne funkcje w obronie interesów klienta. Stanowią jednocześnie bogatą formę informacji o towarach oraz warunkach ich użytkowania i przechowywania.

Towary powinny być w trwały sposób zaopatrzony w zawieszki o oznakowaniem. Tj. etykiety, obwoluty lub mieć dodatkowe ulotki.

Zgodnie z przepisami rozróżnia się następujące grupy znaków:

A) zasadnicze tj.

-nazwa wyrobu-określa nazwę użytkową, handlową lub chemiczną.

-znak firmowy-określa nazwę producenta lub zakładu pakującego.

-zastosowanie wyrobu

B) informacyjna-dostarczają informacje o właściwościach, przydatności, ilości i określa: gatunek wyrobu, znak bezpieczeństwa, skład wyrobu, ilość wyrobu, cenę detaliczną, sposób użycia, datę produkcji itp.

C) znaki niebezpieczeństwa są umieszczone na opakowaniach jednostkowych i wskazują na niebezpieczeństwa dla ludzi i otoczenia wynikające z cech towaru.

D) znaki manipulacyjne stanowią informacje o sposobie dochodzenia się z opakowaniem w czasie manipulacji towarem. Znak ten służą do ochrony wyrobu.

E) znaki reklamowe mają przede wszystkim zwrócić uwagę nabywcy i zachęcić go do kupna. W celach reklamowych producent często na opakowaniach jednostronnych umieszczą informacje o wyróżnieniach na imprezach handlowych, krajowych i między narodowych.

Kod kreskowy- służy przede wszystkim do identyfikacji towarów za pomocą symbolu, który może być odczytywany przez urządzenia elektroniczne (kasy rejestrujące, komputery) oznaczenie wyrobu kodem kreskowym usprawnia ich sprzedaż, przyśpiesza obrót towarowy i zmniejsza koszty obrotu. Najbardziej powszechnym kodem kreskowym jest kod EAN, nadawany przez Centrum Kodów Kreskowych. Składa się z części graficznej i liczbowej.

Prefiks-numer kraju ustalony przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Znakowania Towarów

IANA w Brukseli. Polska otrzymała numer 590.

Znak jakości-umieszczony na towarach, to wspaniała wizytówka reklamowa producenta, dla konsumenta zaś stanowi, iż towar jest naprawdę dobry, a cena ustalona obiektywnie.

Rodzaje znaków jakości:

-znak kontroli jakości (KJ)-są świadectwem dokonania kontroli prze producenta i powinny być umieszczone w sposób. Trwały. Jeśli jest to niemożliwe, wystawia się świadectwa kontroli jakości, które pełnia taką sama funkcję jak znak KJ

-znaki bezpieczeństwa-muszą mieć te towary krajowe i ich odpowiedniki pochodzące z importu, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia, życia lub środowiska naturalnego użytkownika. Dotyczy to: wyrobów gazowych, hutniczych, chemicznego, maszynowego itp.
4 3 4