Odpowiedzi

2010-04-10T12:06:40+02:00
Napisz program sprawdzający czy podana liczba jest liczba pierwsza czy złożoną za pomacą pętli "for" i "while" w programie Dev C++.
tak na szybko bez sprawdzania:

#include<iostream>
using namespace std;

int main(){
int liczba, licznik=0;
cout << "podaj liczbę: ";
cin >> liczba;
if(liczba>0)
{
for(int i=liczba;i>=1;i--)
{
if((liczba/i)*i==liczba) licznik++;
}

if(licznik>2)
cout<<"Liczba "<<liczba<<" nie jest liczbą pierwszą\n";
else
cout << "Liczba piersza\n";
}
else cout <<"podano zla liczbe\n";
return 0;
}
5 2 5