Napisz dialog według przykładu tylko nie taki sam tylko inne dane (wymyślony) po angielsku.
Przywitaj się z B
Przywitaj się z A
Powiedz B o swoim problemie
Powiedz co A powinien/nna zrobić
Zareaguj
Powiedz czego A nie powinien/nna zrobić
Zgódź się.Podziękuj B za radę.
Zakończ rozmowę

Przykład:
Rowan: Hi,Judy.
Judy: Hi,Rowan.How are you?
Rowan: Im OK,thanks.Ive got a job interview this afternoon.
Judy: Really?You should wear a tie and jacket.
Rowan: Do you think so?
Judy: Definitely.You shouldnt wear jeans and a T-shirt for an interview.
Rowan: You re probably right.Thanks for the advice.
Judy: You re welcome.

1

Odpowiedzi

2010-04-10T12:05:57+02:00
-Hallo
-Hi, Oskar. How are you?
-I'm Ok. Thanks. But I've got a problem. I lose my passport.
- Poor you. You should look for your passport. I wiil help you.
- You are probably right.Thank you. I must go yet.
-You're welcome.