Odpowiedzi

2010-04-10T12:03:03+02:00
-Wolna elekcja
-Liberum veto
-Mała liczba wojsk
-Dużo wojen
-Przewaga sił państw sąsiednich
-Rządy dwóch królów na raz

Sprawdzone, bo omawialiśmy to na lekcji.
28 4 28
2010-04-10T12:04:23+02:00
1.Zniknęła za sprawką 3 wielkich mocarstw: Austria, Prusy , Rosja
2.Wewnętrzne sprawy kraju
3.Uległość króla Stanisława Augusta Poniatowskiego wobec carycy Katarzyny II.
4.Zrywanie obrad za pomocą liberum veto.
5.skutki wojen siedemnastowiecznych.
6.przestarzałe metody gospodarcze i polityczne.
7.Rozpoczął się okres niewoli trwający 123 lata.

troche krótko ale zwięźle i na temat
:)
15 3 15
podzieleni między siebie polski przez inne kraje nie było przyczyną jej upadku
Ja mam takie:
2010-04-10T12:09:23+02:00
Przyczynami upadku rzeczpospolitej były:
-wciągnięcie Rzeczypospolitej przez Augusta II do wojny północnej, spowodowało ogromne straty i zniszczenia gospodarcze, ponieważ rozegrała się ona na terenach polskich
-wojsko polskie znacznie utraciło swoją wartość bojową, brakowało uzbrojenia, wyszkolenia i dyscypliny
- w tym też momencie Rosja, zaczęła zwiększać swoje wpływy w Rzeczypospolitej
-Król pruski groźbami spowodował zniesienie cła generalnego. Uniemożliwione zostały dalsze reformy a kryzys lat 1767 – 1768 doprowadził do uchwalenia nowych zasad ustrojowych. Nowy ustrój poddano pod gwarancję Katarzyny II, co doprowadziło do zawiązania konfederacji barskiej a w połączeniu z międzynarodowym kryzysem wywołanym wojną turecką również do I rozbioru Polski w 1772 roku. Rozbiór był wynikiem wewnętrznego konfliktu, który uniemożliwiał zarządzaniem państwa. Stanowił rozwiązanie sprzecznych interesów mocarstw ościennych: Austrii, Rosji i Prus.
-na sejmie nie obecni zwolennicy Rosji i innych zaborców zawiązali konfederację Targowicką, w wyniku, której wojska Rosyjskie wkroczyły na tereny Polski
-Polska nie poddawała się nadal. 24 marca 1794 r. na rynku generał Tadeusz Kościuszko ogłasza rozpoczęcie walk przeciwko Rosji i składa uroczysta przysięgę, iż będzie bronił Polski do ostatniej kropli krwi. Wydał także uniwersał w Połańcu, w którym nadaje chłopom wolność osobistą i zmniejsza pańszczyznę, co miało na celu ściągnięcia jak największej liczby ochotników, co Kościuszce się udało. Na początku były zwycięstwa, ale w bitwie pod Szczekocinami 6 czerwca 1794 wojsko Polskie poniosło klęskę. Następnym celem armii nieprzyjaciela była już sama stolica, którą bez problemu zdobył. Polska pozostała już w zupełności bez szans na odzyskanie suwerenności, Rosja, Austria i Prusy 24 października 1795 roku dokonały III rozbioru.
11 3 11