Na poniedziałek ( 12 , 04 , 2010 ) potrzebuję następujących wiadomości :

1 . jak powstają góry fałdowe ?
2 . jak powstają góry zrębowe ?
3 . co to jest strefa subdukcji ?
4 . gdzie znajduje się hipocentrum i epicentrum
trzęsienia ziemi ?

tylko proszę nie używać wikiepedii , bo jak znam życie
to cała moja klasa zrobi z wikipedii , a ja chcę mieć
oryginalną pracę ; - )
- , ale można jakieś tam kilka zdań użyć ; - >

, - > z góry dziękuję ; - *

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T12:07:39+02:00
Tworzenie się gór fałdowych:
-tworzenie się głębokich geosynklin
-gromadzenie się osadów w geosynklinach o dużej miąższości (nawet kilkanaście kilometrów). Osady pochodzą z procesów wulkanicznych, plutonicznych i metamorficznych
-poziomy ruch płyt litosfery powoduje fałdowanie osadów
-tworzenie się fałdów
-zamykanie geosynklin
-tworzenie się płaszczowin
-wypiętrzanie gór

Gdzie znajduje się hipocentrum i epicentrum trzęsienia ziemi:
-hipocentrum znajduje się we wnętrzu ziemi
-epicentrum znajduje się na powierzchni ziemi

Tworzenie się gór zrębowych:
-powstają w strefach silnie pociętych uskokami
-najczęściej obszary te były w przszłości sfałdowane i zmetamorfizowane
-pod wpływem silnych nacisków nie possają się fałdowaniu, reagując na nowe ruchy górotwórcze jedynie pionowymi ruchami blokowymi

Co to jest strefa subdukcji:
-w miejscach, gdzie następuje ściskanie (zbliżanie się płyt), jedna z płyt ugina się i pogrąża w płaszczu, podsuwając się jednocześnie pod drugą, lżejszą płytę
-nad strefami subdukcji powstają najczęściej rowy oceaniczne
1 5 1