Pomocy nie mam zielonego pojęcia ja zrobić te zadania.

Zadanie 1
Oblicz liczbę moli glinu, jaka ulegnie reakcji z 15 molami tlenu.

Zadanie 2

Oblicz liczbę moli wodoru wydzieloną podczas reakcji 3 moli cynku z kwasem solnym

zadanie 3

Oblicz masę moli kwasu ortofosforowego(V) , konieczną do otrzymania 5 moli ortofosforanu (V) magnezu w reakcjii kwasu z metalem


Oblicz masę SO³ KONIECZNĄ DO OTRZYMANIA 150 G KWASU SIARKOWEGO (VI) w reakcji tlenku z wodą

HELP !!!!!!!!!!!!!!! BARDZO PILNE

1

Odpowiedzi

2009-11-03T16:56:24+01:00
Zadanie 1
Oblicz liczbę moli glinu, jaka ulegnie reakcji z 15 molami tlenu?
4Al + 3O2 --> 2Al2O3
Z równania wynika, że 4 mole Al. reagują z 3 molami O2
4 mole – 3 mole
X -------- 15 moli
X = 20 moli - liczba moli Al


Zadanie 2
Oblicz liczbę moli wodoru wydzieloną podczas reakcji 3 moli cynku z kwasem solnym?
2Zn + 2 HCl -> 2ZnCl + H2
2---1
3---x
x=1,5moli wodoru


Zadanie 3
Oblicz masę moli kwasu ortofosforowego(V) , konieczną do otrzymania 5 moli ortofosforanu (V) magnezu w reakcji kwasu z metalem?
3Mg + 2H₃PO₄
Mg₃(PO₄)₂ + 3H₂
z równania wiesz, że z 2moli H₃PO₄ powstaje 1 mol Mg₃(PO₄)₂
a ty masz 5 moli soli wiec układasz odpowiednią proporcje2 5 2