Odpowiedzi

2010-04-10T12:00:17+02:00
Nazaret w czasach Chrystusa, był niewielkim miastem w Galilei. Stary Testament nie podaje o nim żadnych wzmianek. Miasteczko stało się znane dzięki Jezusowi, tu bowiem zamieszkiwali jego rodzice, Maria i Józef, i tu też anioł Gabriel zwiastował narodziny Syna Bożego. Jezus wychował się w Nazarecie i stąd też wyruszył, by rozpocząć swoją działalność publiczną. Chociaż Chrystus bywał w mieście sporadycznie, bowiem spotkał się z nieprzychylnością wśród miejscowych, lecz ze względu na pochodzenie, nazwany został "Nazarejczykiem".
3 3 3