Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T12:28:44+02:00
Z punktu widzenia turystyki, rekreacji i wypoczynku możemy w województwie śląskim wyodrębnić tereny szczególnie atrakcyjne pod względem fizjonomii krajobrazu, wartości przyrodniczych i kulturowych oraz turystycznego zagospodarowania. Największymi i najwartościowszymi terenami turystyczno-wypoczynkowymi i rekreacyjnymi województwa są góry, wchodzące w skład trzech grup górskich Beskidów: Beskidu Żywieckiego, Beskidu Śląskiego i Beskidu Małego. O ich popularności decyduje całoroczny charakter bazy noclegowej, umożliwiający zarówno turystykę kwalifikowana letnią (głównie pieszą i rowerową), jak i zimową (narciarską).

Rolnictwo Górnego Śląska odgrywa niewielką rolę w gospodarce tego regionu. Najczęściej uprawia się tam ziemniaki i żyto. Na peryferiach dużych miast powstały liczne szklarnie. Duży udział w produkcji warzyw i owoców mają ogródki działkowe.
1 5 1