Jakie są rodzaje skrzyżowań?
Jakie są zasady pierwszeństwa przez skrzyżowanie?

Tylko proszę o rozwiązanie wszystkiego bo inaczej zgłaszam spam i proszę to ponumerować które jest pierwsze a które drugie pytanie. Proszę o odpowiedź. Pilne. Daję naj

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T12:45:24+02:00
1) jakie są skrzyżowania? - skrzyżowanie dróg, skrzyżowanie dróg równorzędnych, skrzyżowanie z pierwszeństwem, skrzyżowanie z ruchem, skrzyżowanie ze znakami, skrzyżowanie o ruchu okrężnym, skrzyżowania zwykłe i skanalizowane...
(nie wiem czy dobrze,a le tak mi się wydaje)
2) Jakie są zasady pierwszeństwa przez skrzyżowanie?-

PRZECINANIE SIĘ KIERUNKÓW RUCHU I PIERWSZEŃSTWO PRZEJAZDU

1.Obowiązki kierującego zbliżającego się do skrzyżowania i innych miejsc, gdzie przecinają się kierunki ruchu
Zachować szczególną ostrożność.
Nie wjeżdżać na skrzyżowanie, jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.
Nie rozdzielać kolumn pieszych.
Ustąpić pierwszeństwa, jeżeli to wynika z zasad, znaków lub sygnałów drogowych.
2.Podstawowe zasady ustępowania pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu

Pierwszeństwo przejazdu ustala się przed wjazdem na skrzyżowanie.
Pierwszeństwo pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, niezależnie od jego dalszego kierunku jazdy. Dotyczy to również skrzyżowań o ruchu okrężnym, o ile na wlotach dróg na takim skrzyżowaniu nie są umieszczone znaki A-7, a tylko znaki C-12 (rys. 16).
Pierwszeństwo przejazdu pojazdom jadącym na wprost lub skręcającym w prawo w stosunku do skręcającego w lewo (rys. 17). Ta zasada obowiązuje również poza skrzyżowaniami (np. przy wjeżdżaniu do stacji benzynowej, która znajduje się po lewej stronie drogi).
Pierwszeństwo przejazdu pojazdów szynowych niezależnie od tego, z której strony nadjeżdżają i w jakim kierunku jadą (rys. 18). 2.5.
Pierwszeństwo przejazdu pojazdów uprzywilejowanych w stosunku do innych pojazdów.
3.Zasady ustalania pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach ze znakami drogowymi
Kolejność przejazdu wynika ze znaczenia znaków drogowych (rys. 17 i 18).
Znaki, które ustalają pierwszeństwo to:
Znaki, które zmuszają do ustąpienia pierwszeństwa to:

Również mogą wystąpić tabliczki pokazujące przebieg drogi z pierwszeństwem przejazdu:Na rys. 17 pierwszeństwo ma kierujący pojazdem A, a na rys. 18 pojazd A ustępuje pierwszeństwa pojazdowi B.

Znak C-12 występujący łącznie ze znakiem A-7 "ustąp pierwszeństwa" (rys. 19) oznacza pierwszeństwo kierującego znajdującego się na skrzyżowaniu, przed kierującym wjeżdżającym (wchodzącym) na to skrzyżowanie.
Na rys. 19 kierujący pojazdem A ma pierwszeństwo przed kierującymi pojazdami B i C. Natomiast pojazd A ustępuje pierwszeństwa pojazdowi szynowemu D (wg zasady - pkt 2.4).
Jeżeli nie można rozstrzygnąć pierwszeństwa przejazdu ze znaczenia znaków drogowych, bo umieszczone na skrzyżowaniu znaki drogowe są takie same dla obu kierujących pojazdami, to wtedy należy stosować jedną z czterech zasad podanych w punkcie 2 (tzn. dotyczące skrzyżowań równorzędnych).


Na rys. 20 kolejność przejazdu jest następująca: pojazd szynowy D, następnie pojazd B (bo w tej sytuacji, gdy są takie same znaki stosuje się zasadę w pkt 2.4). Dalej pojazd C i na końcu pojazd A (w tej sytuacji równorzędnej wg zasady - pkt 2.3). Na rys. 21 pierwszeństwo ma pojazd C, następnie pojazd B (wg zasady - pkt 2.2). Później jedzie pojazd A a na końcu D (w tym przypadku też wg zasady - pkt 2.2).


ma pierwszeństwo przed kierującymi pojazdami A ustępuje pierwszeństwa pojazdowi szynowemu (wg zasady - pkt 2.4).

4. Zasady ustalania pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną
Możliwość wjazdu za sygnalizator wynika ze znaczenia barwy sygnału wyświetlanego przez ten sygnalizator (rys. 22).
Na rys. 22 pojazd A przy sygnale zielonym, ma zezwolenie na wjazd za sygnalizator i może opuścić skrzyżowanie bez względu na kierunek jazdy. Natomiast dla pojazdu B sygnał czerwony zakazuje wjazdu za sygnalizator. Natomiast na rys. 23 nie może opuścić skrzyżowanie pojazd A i B.
Kierujący pojazdem, który wjechał na skrzyżowanie o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi, może je opuścić, pod warunkiem że będzie stosował zasady ustępowania pierwszeństwa podane w punkcie 2 z zastrzeżeniem zasady podanej w punkcie 4.3.
Kierujący pojazdem szynowym skręcający na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi może je opuścić pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa uczestnikom ruchu poruszającym się na wprost. Przepisu tego nie stosuję na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym oznaczonym znakami C-12.
Kierujący pojazdem, który skręca w drogę porzeczną, jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszym przechodzących przez jezdnię, dla których ruch jest otwarty.


Na rys. 24 pojazd B ma pierwszeństwo przed pojazdem D (wg zasady - pkt 2.3) i pojazdem szynowym C (wg zasady - pkt 4.3). Natomiast pojazd szynowy C ma pierwszeństwo przejazdu przed pojazdem D (wg zasady - pkt 2.4). Na rys. 25 pomimo, że pojazd A jedzie prosto to ustępuje pojazdowi szynowemu C (wyjątek w zasadzie w pkt. 4.3), natomiast ma pierwszeństwo przed pojazdem B (wg zasady - pkt 2.2).

5. Ustalanie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu z osobą kierującą ruchem

Możliwość przejazdu przez skrzyżowanie wynika z postawy kierującego ruchem i jest niezależne od znaków drogowych i sygnałów świetlnych występujących na tym skrzyżowaniu. Na rys. 26 pojazd A może kontynuować jazdę (również skręcić w prawo), a pojazdy B i C powinny zatrzymać się (nawet, gdy były to pojazdy uprzywilejowane).
12 2 12