1.Ułóż i rozwiąż odpowiednie równania.
a) jaka to liczba,której 12% wynosi 6?
b)Liczbę y zmniejszono o 14% i otrzymano 40,42.Znajdź liczbą y.
c)Liczba o 10% większa od pewnej liczby a jest równa 143.Znajdź liczbę a.
d)Liczba o 110% większa od liczby x jest równa 23,1.Znajdź liczbę x.

2.Oblicz , dla jakiej wartości x;
a) wartość wyrażenia x-3 jest o 5 mniejsza od wartości wyrażenia 2(x-8)
b)wartość wyrażenia 7x-1 jest 3 razy mniejsza od wartości wyrażenia x+7

2

Odpowiedzi

2010-04-10T12:31:28+02:00
1.Ułóż i rozwiąż odpowiednie równania.
a) jaka to liczba,której 12% wynosi 6?
12% - 6
100% - x

x=(6*100%)÷12%
x=600%÷12%
x=50

b)Liczbę y zmniejszono o 14% i otrzymano 40,42.Znajdź liczbą y.
y-0,14y=40,42
0,86y=40,42 |÷0,86
y=47

c)Liczba o 10% większa od pewnej liczby a jest równa 143.Znajdź liczbę a.
a+0,1a=143
1,1a=143 |÷1,1
a=130

d)Liczba o 110% większa od liczby x jest równa 23,1.Znajdź liczbę x.
x+1,1x=23,1
2,1x=23,1 |÷2,1
x=11


2.Oblicz , dla jakiej wartości x;
a) wartość wyrażenia x-3 jest o 5 mniejsza od wartości wyrażenia 2(x-8)
(x-3)+5=2(x-8)
x-3+5=2x-16
x-2x+2=-16
-x=-16-2
-x=-18 |*(-1)
x=18

b)wartość wyrażenia 7x-1 jest 3 razy mniejsza od wartości wyrażenia x+7
3(7x-1)=x+7
21x-3=x+7
21x-x=7+3
20x=10 |:20
x=¹⁰/₂₀
x=½
2010-04-10T12:47:29+02:00
1.Ułóż i rozwiąż odpowiednie równania.
a) jaka to liczba,której 12% wynosi 6?
12% - 6
100% - x
x=100%*6÷12=600÷12=50
Odp. to liczba 50.

b)Liczbę y zmniejszono o 14% i otrzymano 40,42.Znajdź liczbą y.
y-0,14y=40,42
0,86y=40,42
y=47
odp. y to liczba 50.

c)Liczba o 10% większa od pewnej liczby a jest równa 143. Znajdź liczbę a.
1,1a=143
a=130
odp. a to liczba 130

d)Liczba o 110% większa od liczby x jest równa 23,1. Znajdź liczbę x.
2,1x=23,1
x=11
odp. x to liczba11.

2.Oblicz , dla jakiej wartości x;
a) wartość wyrażenia x-3 jest o 5 mniejsza od wartości wyrażenia 2(x-8)
x-3+5=2(x-8)
x+2=2x-16
2+16=x
x=18

b)wartość wyrażenia 7x-1 jest 3 razy mniejsza od wartości wyrażenia x+7
3( 7x-1)= x+7
21x-3=x+7
21x-x=7+3
20x=10
x=2