Odpowiedzi

2010-04-10T12:31:20+02:00
Kraina na północy Izraela, od której pochodzi nazwa leżącego tam jeziora. Rodzinne strony Jezusa i znacznej ilości Jego uczniów. Na tym terenie Jezus rozpoczął nauczanie i spędził większość życia. Nazwa Galilea występuje w Starym Testamencie. Kraina otoczona była z trzech stron przez obce ludy, często na nią napadające. Większość obszaru Galilei jest górzysta, lecz w pobliżu jeziora teren opada do około 210 m poniżej poziomu morza. W czasach Jezusa w Galilei krzyżowało się wiele dróg Cesarstwa Rzymskiego. Mieszkańcy zajmowali się głównie rolnictwem i rybołówstwem. Ewangelie wymieniają wiele miast galilejskich, m.in. Nazaret (gdzie dorasta) Jezus), Kafarnaum, Kanę, Betsaidę. Jezioro Galilejskie pełni ważną rolę w opisach ewangelicznych. Występują na nim gwałtowne burze, wywoływane przez wiatry z otaczających je gór.
4 3 4
2010-04-10T12:38:24+02:00
GALILEA
Izraelski król Salomon powołał w X wieku p.n.e. króla Tyru Hirama I , aby ten wyciął i dostarczył mu drzewa z gór Neftalego. Hiram wykonał , to co mu nakazano i nazwał góry "ziemią Cabul", ( w języku hebrajskim zw . Galil. ) Właśnie z Galilei pochodził Chrystus. Arabowie zapanowali tutaj w 638 r. Następnie po Arabach kontrolę nad Galileą przejęli Fatymidzi. W czasie wypraw krzyżowych, utworzono Księstwo Galilei, które było częścią Królestwa Jerozolimskiego. Przez następne stulecia należała do Imperium Ottomańskiego. W początkach XX w. ponownie osiedlili się tu Żydzi. W dalszych latach Galilea znajdowała się w granicach państwa Izrael. Później, w latach 70. i 80. XX w. Organizacja Wyzwolenia Palestyny rozwinęła swoją działalność terrorystyczną z Libanu, atakując izraelskie cele w Galilei. Później w wyniku odpowiedzi Izraelu zniszczono infrastrukturę OWP w Libanie i zapewniono bezpieczeństwo Galilei.
3 4 3