Zadanie 1
Uzupełnij równania reakcji zobojętniania
a) Mg(OH)2+......-------->MgCl2+........
b)KOH+ H3PO4--------->.......+.......
c).......+HNO3-------->Zn(NO3)2+........
d).......+........ --------->Fe2(SO4)3+H20
e).......+H2S---------->(NH4)2S+.......

Jak by co to te cyfry 2,3,4,itd.. to mają być na dole ! :)) .

2

Odpowiedzi

2010-04-10T12:47:37+02:00
A) Mg(OH)2 + 2HCl ----> MgCl2 + 2H2O
b) 3KOH + H3PO4 --> K3PO4 + 3H2O
C) Zn(OH)2 + 2HNO3 --> Zn(NO3)2 + 2H2O
D) 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 --> Fe2(SO4)3 + 6H2O
E) 2NH4OH + H2S --> (NH4)2S + 2H2O

przed związkiem są to duże cyfry a pomiędzy pierwiastkami i za związkiem są małe pisane na dole:)
1 5 1
  • Użytkownik Zadane
2010-04-10T12:59:43+02:00
A) Mg(OH)₂ + 2 HCl → MgCl₂ + 2 H₂O
b) 3 KOH + H₃PO₄ → K₃PO₄ + 3 H₂O
c) Zn(OH)₂ + 2 HNO₃ → Zn(NO₃)₂ + 2 H₂O
d) 2 Fe(OH)₃ + 3 H₂SO₄ → Fe₂(SO₄)₃ + 6 H₂O
e) 2 NH₄OH + H₂S → (NH₄)₂S + 2 H₂O
1 5 1