Przetłuszczać to na polski potrzebne mi to na jutro

В день Пасхи, радостно играя,
Высоко жаворонок взлетел,
И, в небе синем исчезая,
Песнь воскресения запел.
И песнь ту громко повторяли
И степь, и холм, и темный лес.
"Проснись, земля", они вещали, -
Проснись: твой Царь, твой Бог воскрес.
Подснежник, ландыш серебристый,
Фиалка - зацветите вновь,
И воссылайте гимн душистый
Тому, Чья заповедь - любовь.

3

Odpowiedzi

2010-04-10T12:35:47+02:00
W dzień Wielkanocy, radośnie grając,
Wysoko skowronek wzleciał,
I, w podniebieniu niebieskim znikając,
Hymn zmartwychwstania odśpiewał.
I hymn ową głośny powtarzały
I step, i garb, i ciemny las.
"Obudź się, ziemio, oni prorokowali -
Obudź się: twój Car, twój Bóg zmartwychwstał.
Przebiśnieg, konwalia jest srebrzysta,
Fiołek - zakwitnijcie znowu,
I ogłaszajcie- hymn jest wonny
Owemu, Czyje przykazanie - miłość.
1 5 1
2010-04-10T12:35:55+02:00
Na dzień Wielkiej Nocy, szczęśliwie gry
lark Bardzo gwałtownie wzrosła,
I błękitnego nieba zniknął,
Pieśń o zmartwychwstaniu zaczął śpiewać.
I piosenki, które głośno powtórzyć
I step, i wzgórza, i ciemny las.
"Obudź się, na ziemi, prorokowali, -
Obudzić: Król twój, twój Bóg zmartwychwstał.
Przebiśnieg, lilia-of-srebrny,
Violet - Bloom ponownie
I przypisujemy hymn słodki
, Którego przykazanie - miłości.
1 4 1
2010-04-10T13:05:33+02:00
W dzień Wielkanocy, wesoło grając,
Skowronek wzleciał,
I zniknął w podniebieniu niebieskim,
Hymn zmartwychwstania zaczął śpiewać.
I muzykę ową głośno powtarzał
I step i wzniesienia i ciemny las.
Obudź się, ziemio, prorokowali -
Obudź się: Car, Bóg zmartwychwstał.
Przebiśnieg, konwalia jest srebrna
Fiołek - zakwitnie ponownie
I ogłoszenie : hymn jest przyjemny
którego przykazanie brzmi miłość.