ZADANIE 1
Znajdź liczbę x, która jest rozwiązaniem równania:

Przykład:
2x + 6 = 18
2*6+6 = 18
18=18

a) 1/2x + 0,5 = 0,125
b) 1,8x + 3 - 2,8x = x + 1
c) (3x - 2) * 2 + x - 4 = 4x + 10


* - oznacza znak mnożenia, dla jasności ;)

Dam naj za pełne obliczenia.

2

Odpowiedzi

2010-04-10T12:43:54+02:00
A) ½x + 0,5 = 0,125
½x=0,125-0,5
½x=-0,375 |*2
x=-0,75

b) 1,8x + 3 - 2,8x = x + 1
-x-x=1-3
-2x=-2 |÷(-2)
x=1

c) (3x - 2) * 2 + x - 4 = 4x + 10
6x-4+x-4=4x+10
5x-4x-8=10
x=10+8
x=18
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T12:46:33+02:00
A) 1/2x + 0,5 = 0,125
0,5x+0,5=0,125______/*100
50x+50=125_______/-50
50x=75_______/:50
x=⁷⁵/₅₀
x=³/₂
x=1¹/₂

b) 1,8x + 3 - 2,8x = x + 1_______/*10
18x+30-28x=10x+10
-10x+30=10x+10________/-10x
-20x+30=10________/-30
-20x=-20_______/:(-20)
x=1

c) (3x - 2) * 2 + x - 4 = 4x + 10
6x-4+x-4=4x+10
7x-8=4x+10________/-4x
3x-8=10______/+8
3x=18_______/:3
x=6
3 2 3