Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T13:17:51+02:00
CIEPŁO WŁAŚCIWE
Ciepło właściwe to ilość ciepła pobranego przez jednostkę masy danego układu powodująca wzrost temperatury układu o jeden stopień Kelvina (1K).

wzór- c = Q/m • ΔT /- kreska ułamkowa
Jednostka jes dżul(J)

CIEPLO MOLOWE
Ciepło molowe, ilość ciepła potrzebna do ogrzania 1 mola danej substancji o 10C.

wzór- Cp = R + Cv
12 2 12