Napisz kródkie opowiadanie o duchach (na pół strony w zeszycie)

Uzyj dwóch czasów Past simple i Past continous
Uzyj wyrazów łączących zdania.

1.miejsce i czas akcji
2.bochtarze.
3.akcja, rozwiiecie.
4.zakonczenie.

Bardzo proszę mi pomóc ;(((((((((((((((((( ;D

1

Odpowiedzi

2010-04-10T15:44:57+02:00
One evening when I walked through the cemetery I saw a ghost. Terribly scared. It was dark and the spirit was white. My first thought was to escape. I started to run, looking back if the spirit is chasing me. Spirit was not there. When I got home, I was terribly tired and scared. At home I could not even eat dinner. I went straight to my room. Suddenly I heard a knocking in the closet. Approached and opened. There I saw a ghost ...

Pewnego wieczoru, gdy szedłem przez cmentarz widziałem ducha. Strasznie się bałęm. Było ciemno i duch był biały. Moją pierwszą myślą było uciec. Zacząłem biec, patrząc wstecz, czy duch mnie goni. Ducha nie było. Kiedy wróciłem do domu, byłem strasznie zmęczony i przestraszony. W domu, nie mogłem nawet zjeść obiadu. Poszedłem prosto do mojego pokoju. Nagle usłyszałem pukanie w szafie. Zbliżyłem się i otworzyłem szafe. Zobaczyłem ducha ...